Aktuality

Výměna části svítidel veřejného osvětlení v obci Skočice a Lidmovice

Byla ukončena akce "Výměna části svítidel veřejného osvětlení v obci Skočice a Lidmovice", která byla podpořena částkou 187 816 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova 2023. Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu.

 

zveřejněno 25. 9. 2023SRDEČNÉ POZVÁNÍ - DĚTSKÉ DNY

Dětský den Lidmovice - sobota 3.6. 2023 od 13 hodin (hřiště)

Dětský den Skočice - neděle 4.6. 2023 od 14 hodin (areál celní školy)

zveřejněno 2. 6. 2023

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Svoz objemného odpadu

Vložení objemného odpadu do kontejneru bude možné od 19.5. do 21. 5. 2023.

Kontejnery budou přistaveny přes celý víkend ve Skočicích před obchodem, v Lidmovicích  – před hasičskou zbrojnicí.

 Objemný odpad je odpad, který nelze vzhledem ke své velikosti uložit do popelnice např. starý nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, zrcadla, umyvadla, apod.

Vysloužilé elektrospotřebiče je možné odložit v období do 18. 6. 2023 ve Skočicích vedle OÚ, v Lidmovicích  – před obecní stodolu č.p.14. Budou odvezeny odděleně v rámci akce „ Recyklujte s hasiči“.

Svoz nebezpečného odpadu

Vložení nebezpečného odpadu do kontejneru bude možné 27. 5. 2023 v těchto hodinách:

 

Skočice 8.00 – 10.00 hodin před obchodem

Lidmovice 10.00 – 12.00 hodin před hasičskou zbrojnicí

 Do nebezpečného odpadu patří: pneumatiky, chemikálie, nádoby od barev, vyjetý olej, autobaterie, žárovky, zářivky, tonery, popř. i jiné odpady vyznačující se negativním vlivem na životní prostředí.

 

zveřejněno 15. 5. 2023