Znak a vlajka

Znak

 
Znak Skočic
 
V modro-červeně zvýšeně děleném štítě, nahoře lilie mezi dvěma kruhy s vepsanými hvězdami, vše zlaté, dole zkřížené stříbrné sekery na zlatých topůrkách.
 
Modré pole s figurami lilie a kruhů s hvězdami ukazuje k zasvěcení skočického kostela Navštívení Panny Marie. Štít a sekery jsou inspirovány erbem Radkovců z Mirovic, ve své době vlastníků Lidmovic i Skočic.
 

Vlajka

 
Vlajka Skočic 
 
List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a červený, v poměru 3 : 5. V modrém pruhu lilie mezi dvěma mezikružími s vepsanými šesticípými hvězdami, vše žluté. V červeném pruhu zkřížené bílé sekery na žlutých topůrkách. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
 
Vlajka opakuje podobu znaku.