Obec Skočice

První písemnou zmínku o obci Skočice nalezneme v historických pramenech v roce 1399.
 
Skočice se nachází na území okresu Strakonice a náleží pod Jihočeský kraj. Obec Skočice se rozkládá asi devatenáct kilometrů jihovýchodně od Strakonic a sedm kilometrů severozápadně od města Vodňany. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Vodňany. Skočice se dělí na dvě části: Lidmovice a Skočice.
 
Nejvýznamnější historickou stavbou v obci Skočice je osmihranný kostel Navštívení Panny Marie. Historie kostela je úzce spjata s historií obrazu Panny Marie Pomocné, který je umístněn uprostřed hlavního oltáře. Obraz pochází z počátku 17. století. Dostala ho hraběnka Polyxena Ludmila ze Šternberka od svého manžela. Hraběnka ho v roce 1666 přemístila do své skočické tvrze. V březnu 1672 došlo k požáru a Skočická tvrz shořela. V ruinách a popelu byl nalezen obraz Panny Marie nepoškozený. Zpráva o zázračném zachránění obrazu se rychle rozšířila. Vyjádřením úcty k Panně Marii bylo položení základního kamene zdejšího kostela dne 21. 3. 1677. O rok později byl kostel vysvěcen. Tyto události daly vzniku dlouhotrvající tradici skočických poutí.
 
Jižně od obce se nachází přírodní rezervace Skočický hrad rozkládající se kolem 666,8 metrů vysokého vrcholu Hrad. Každoročně se zde v létě pořádají tábory pro děti "Na Kocandě" a o Vánocích pochod "Výstup na Hrad".
 
 Skočice leží v průměrné výšce 462 metrů nad mořem. V obci se nachází obecní úřad, pošta, knihovna, obchod, hospoda, celní škola aj.
 
Lidmovice se nachází asi 2 km jihovýchodně od Skočic. Je zde několik zajímavých staveb. Dům číslo 2 a číslo 7 (z roku 1842) se dveřmi ve štítu, sýpkou a bránou. Na návsi byla z iniciativy občanů v roce 2003 postavena nová kaplička. Webové stránky Lidmovic najdete na www.lidmovice.cz.