Literatura

Skočice

Ladislav Havránek

 
Vydala v roce 2010 Obec Skočice jako účelovou publikaci u příležitosti 610. výročí nejstarší písemné zmínky o Skočicích (1399) a třetího setkání rodáků obce.
 
Náklad: 320 ks