Zastupitelstvo

Starosta
Ing. Jan Šídlo 
 
Místostarosta
Bc. Jiří Kovářík 
 
Zastupitelé
Stanislav Ondráček
Ing. Jiří Hasil
Kateřina Širerová
Ing. Marek Peška
Karel Křišťan