Kostel Navštívení Panny Marie ve Skočicích

Znak a vlajka obce Skočice

Znak

 
Znak Skočic
 
V modro-červeně zvýšeně děleném štítě, nahoře lilie mezi dvěma kruhy s vepsanými hvězdami, vše zlaté, dole zkřížené stříbrné sekery na zlatých topůrkách.
 
Modré pole s figurami lilie a kruhů s hvězdami ukazuje k zasvěcení skočického kostela Navštívení Panny Marie. Štít a sekery jsou inspirovány erbem Radkovců z Mirovic, ve své době vlastníků Lidmovic i Skočic.
 

Vlajka

 
Vlajka Skočic 
 
List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a červený, v poměru 3 : 5. V modrém pruhu lilie mezi dvěma mezikružími s vepsanými šesticípými hvězdami, vše žluté. V červeném pruhu zkřížené bílé sekery na žlutých topůrkách. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
 
Vlajka opakuje podobu znaku.
 
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz