Kostel Navštívení Panny Marie ve Skočicích

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Ing. Stanislavu Petráškovi za jeho dlouholetou práci pro obec ve funkci starosty.
 
Též panu Ladislavu Havránkovi za texty, které jsme mohli převzít z jeho knihy Skočice. A všem, kteří se na vzniku této knihy podíleli.
 
Dále pak poděkování patří:
paní Marii Černé za poskytnutí fotografií.
panu Petru Totínovi za tvorbu stávající webové prezentace.
 
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz