Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Ing. Stanislavu Petráškovi za jeho dlouholetou práci pro obec ve funkci starosty.
 
Též panu Ladislavu Havránkovi za texty, které jsme mohli převzít z jeho knihy Skočice. A všem, kteří se na vzniku této knihy podíleli.
 
Dále pak poděkování patří:
paní Marii Černé za poskytnutí fotografií.
panu Petru Totínovi za tvorbu stávající webové prezentace.
 
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz