Zastupitelstvo

Starosta
Ing. Jan Šídlo 
 
Místostarosta
Bc. Jiří Kovářík 
 
Zastupitelé
Stanislav Ondráček
Ing. Jiří Hasil
Kateřina Širerová
Ing. Marek Peška
Karel Křišťan
 
 
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz