Obecní úřad ve Skočicích

Kontakt
Obec Skočice
Skočice 56
387 75 Skočice
 
Telefon
724 189 603
 
00251780
 
Email
obec.skocice@seznam.cz
 
Úřední hodiny 
pondělí 18:00 - 19:00
 Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
0680344359/0800
Obecní úřad
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz