GDPR

Oznámení Pověřence pro ochranu osobních údajů
 
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro obec Skočice zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Blanicko – otavského regionu, Masarykovo nám. 128 , 398 11 Protivín, IČO: 695350086. Kontaktní osobou je Bc. Petr Koblic, tel.: 778 514 600, e-mail: koblic@sorp.cz.
 
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz