Skočice na historické pohlednici

Aktuality

27. 6. 2011
Od tohoto měsíce bude min. 7 dnů před jednáním obecního zastupitelstva zveřejněn na internetových stránkách obce program jednání zastupitelstva obce.

27. 5. 2011
Úřední deska obce
Byla zprovozněna internetová úřední deska obce, na této desce budou zveřejňovány zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva i další veřejně přístupné dokumenty. Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná, proto jsou všichni občané srdečně zváni.

50 / 51 
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz