Kostel Navštívení Panny Marie ve Skočicích

Aktuality

11. 1. 2012
Poděkování - Tříkrálová sbírka 2012
Díky všem dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky ve Skočicích. Díky Vaší štědrosti byla vybrána částka 7335 Kč, která bude použita na celostátní i místní charitativní projekty České charity. Nemalý dík patří též i třem králům, kteří navštívili naše obydlí.


45 / 48
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz