Aktuality

21. 1. 2020
 

Čištění a kontrola komínů a spalinových cest  - 31.1. 2020

Skočice 9 -13 hodin

Lidmovice 13 – 16 hodin

Obchází kominík, pan František Regál, tel. 605 268 121


21. 1. 2020
Poděkování - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 - Díky všem dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky ve Skočicích a Lidmovicích. Díky Vaší štědrosti byla vybrána částka 11 307 Kč, která bude použita na celostátní i místní charitativní projekty České charity. Nemalý dík patří též i králům, kteří navštívili naše obydlí.
 

 2 / 57
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz