Kostel Navštívení Panny Marie ve Skočicích

Aktuality


28. 1. 2021
 
Poděkování - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 - Díky všem dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky ve Skočicích a Lidmovicích. Díky Vaší štědrosti byla vybrána částka 11511 Kč, která bude použita na celostátní i místní charitativní projekty České charity.
1. 12. 2020
 Byla dokončena akce "Úprava návsi v obci Lidmovice", která byla podpořena částkou 290 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje. Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu.

3 / 63
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz