Skočice na historické pohlednici

Aktuality


20. 4. 2020
 

Svoz nebezpečného odpadu

Vložení nebezpečného odpadu do kontejneru bude možné 13. 6. 2020 v těchto hodinách:

 

Skočice 9.00 – 10.00 hodin před obchodem

Lidmovice 10.00 – 11.00 hodin před hasičskou zbrojnicí

 Do nebezpečného odpadu patří: pneumatiky, chemikálie, nádoby od barev, vyjetý olej, autobaterie, žárovky, zářivky, tonery, popř. i jiné odpady vyznačující se negativním vlivem na životní prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče je možné odložit v období do 15. 6. 2020 ve Skočicích vedle OÚ, v Lidmovicích  – před hasičskou zbrojnicí. Budou odvezeny odděleně v rámci akce „ Recyklujte s hasiči“.

 Svoz objemného odpadu

Vložení objemného odpadu do kontejneru bude možné od 29.5. do 31. 5. 2020.

 

Kontejnery budou přistaveny přes celý víkend ve Skočicích před obchodem, v Lidmovicích  – před hasičskou zbrojnicí.

 Objemný odpad je odpad, který nelze vzhledem ke své velikosti uložit do popelnice např. starý nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, zrcadla, umyvadla, apod.


  1 / 58
 
Obec Skočice, Skočice 38, 389 01 Skočice | tel. 383 393 387 | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz