Skočice na historické pohlednici

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Ing. Stanislavu Petráškovi za jeho dlouholetou práci pro obec ve funkci starosty.
 
Též panu Ladislavu Havránkovi za texty, které jsme mohli převzít z jeho knihy Skočice. A všem, kteří se na vzniku této knihy podíleli.
 
Dále pak poděkování patří:
paní Marii Černé za poskytnutí fotografií.
panu Beno Slávikovi za správu domény a tvorbu předchozí webové prezentace.
panu Petru Totínovi za tvorbu stávající webové prezentace.
Městskému muzeu a galerii ve Vodňanech za poskytnutí obrazového materiálu.
 
Rádi bychom poděkovali pracovníkům celní správy za umožnění konání dětského dne v prostorách školícího střediska ve Skočicích i za pomoc při organizaci této akce.
Stejný dík patří i všem místním občanům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k uspořádání dětského dne.
 
Poděkování - Tříkrálová sbírka 2012
Díky všem dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky ve Skočicích. Díky Vaší štědrosti byla vybrána částka 7335 Kč, která bude použita na celostátní i místní charitativní projekty České charity. Nemalý dík patří též i třem králům, kteří navštívili naše obydlí.
 
Obec Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz