Zastupitelstvo

Starosta
Ing. Jan Šídlo 
 
Místostarosta
Bc. Jiří Kovářík 
 
Zastupitelé
Dagmar Žílová
Ing. Jiří Hasil
Václav Havlík
Ing. Marek Peška
Karel Křišťan
 
 
 
Obec Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice | e-mail obec@skocice.cz | www.skocice.cz